Strona główna Nie wybrano województwa - kliknij aby wybrać Kanał RSS
Wybierz województwo:

Kategorie Ogłoszeń

Schowek
Twój schowek jest pusty

Popularne tagi

Zobacz też
Zobacz nasze konto na Facebooku Zobacz nasze konto na BLIP
Reklama
Wózki paletowe Paleciaki Gdańsk Tanio
2012-06-26

Rekordowy rok dla portów bałtyckich

W roku 2011 tempo wzrostu przeładunku kontenerów w portach bałtyckich spowolniło z 27% zaobserwowanych w 2010 roku do 17,5%. Jednakże i tak było to tempo ponad dwa razy szybsze od globalnego. W roku 2011 przeładunki kontenerów w portach bałtyckich osiągnęły poziom 8.76 mln TEU i tym samym przekroczyły rekordowy wynik sprzed kryzysu, kiedy to przeładowano 8 mln TEU (2008 rok).
Liderem basenu Morza Bałtyckiego w obrocie kontenerowymjest niezmiennie Rosja. W 2011 roku udział w rynku rosyjskich portów bałtyckich osiągnął poziom 30,6% (29% w 2010 r.). W regionie Morza Bałtyckiego, istnieje ponad 50 portów morskich, które zajmują się obsługa kontenerów. Jednak większość ruchu (94,5%) koncentruje się w 20 największych ośrodkach. Kluczową rolę w obsłudze kontenerów zajmuje niezmiennie St.Petersburg. Największy port bałtycki, obsługuje około jednej czwartej kontenerów przeładowywanych przez porty bałtyckie. W roku 2011 największy absolutny wzrost przeładunków został zanotowany przez port St. Petersburg, Gdańsk i Gdynia, odpowiednio 434 tys. TEU, +169 tys. TEU oraz 131 tys. TEU). Najszybciej rozwijającym się terminalem kontenerowym był natomiast Kaliningrad Sea Commercial  Port, który zanotował 152% roczny wzrost w ruchu kontenerowym. Wysokie tempo wzrostu odnotował również MobyDik (61%), Petrolesport (44%) i DCT Gdańsk 42.6%).
Obecnie bałtycki rynek kontenerowy obsługiwany jest przez 24 operatorów kontenerowych, którzy oferują połączenia feederowe i połączenia w ramach żeglugi bliskiego zasięgu. Na Bałtyku dysponują oni flotą 153 kontenerowców o łącznej ładowności 164.4 tys. TEU.
Perspektywy dla rynku kontenerowego w regionie Morza Bałtyckiego w 2012 roku są optymistyczne i są szanse, że 2012 będzie kolejnym rekordowym rokiem pod względem przeładunku kontenerów w portach bałtyckich.


Record year for the Baltic ports

Baltic Container Outlook report in 2012 came to light

Once again, appeared to Baltic Container Outlook report prepared by Consulting Actia of Gdynia.

It is estimated that in 2011 the total amount of containerized cargo transported by sea reached a level of about 1.47 trillion tons. If we take into account the amount of the TEU, the global maritime container traffic increased by 8.1% over the previous year and amounted to 151.5 million TEUs in 2011 while the global container handling increased by 8% and reached a new record of 605 million TEUs ( according to Clarkson Research Services).
In 2011 the growth rate of container handling in the ports of the Baltic states has slowed from 27% observed in 2010 to 17.5%. However, and so was the rate of more than two times faster than global. In 2011, container handling in the Baltic ports reached 8.76 million TEUs, and thus exceeded the best score before the crisis, when it handled 8 million TEUs (2008).
The leader of the Baltic Sea in the container trade is invariably Russia. In 2011 the market share in Russia's Baltic ports reached 30.6% (29% in 2010). In the Baltic Sea region, there are over 50 ports that handle container handling. However, the majority of traffic (94.5%) is concentrated in 20 major centers. Key role in the handling of containers is invariably St.Petersburg. The largest Baltic port, handles about a quarter of containers handled by the Baltic ports. In 2011, the largest absolute increase in transshipment was recorded by the port St. Petersburg, Gdańsk and Gdynia, 434 thousand, respectively. TEUs, 169 thousand and 131 thousand TEU TEU). The fastest growing container terminal was the Kaliningrad Sea Commercial Port, which recorded a 152% annual growth in container traffic. The high growth rate also noted Moby Dik (61%), Petrolesport (44%) and DCT Gdańsk 42.6%).
Currently Baltic container market is served by 24 container operators who provide feeder connections and connections in the short sea shipping. The Baltic fleet, they have 153 container vessels with a total capacity of 164.4 thousand. TEUs.
The outlook for the container market in Baltic Sea region in 2012 are optimistic and the chances are that 2012 will be another record year in terms of container handling in the ports of the Baltic states.
 


Copyright © Rolniczy - Serwis Ogłoszeniowy. Wszystkie prawa zastrzeżone